Stock market graph

Ekonometria

Studia na kierunku ekonometria przygotowują specjalistów, posiadających wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w zakresie zastosowań informatyki do wspomagania zarządzania. Są to zdecydowanie studia osób, które myślą analitycznie, potrafią wykorzystać matematykę w codziennym życiu, a także chcą się nauczyć programowania i wykorzystania narzędzi informatycznych do analizowania danych ekonomicznych. Jesteś zainteresowany i uważasz, ze połączenie ekonomii i matematyki to coś dla Ciebie? Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Student zdobywa rozległą wiedzę z zakresu metod ilościowych wykorzystywanych w ekonomii oraz praktyczne umiejętności jej zgłębiania, czyli:

  • prawidłowego formułowania i rozwiązywania nawet najbardziej złożonych problemów ekonomicznych,
  • budowania modeli mikro- i makroekonometrycznych badających różnorodne zjawiska gospodarcze,
  • wnikliwego analizowania danych empirycznych przy pomocy specjalistycznych narzędzi informatycznych,
  • samodzielnego, twórczego poszerzania teoretycznej wiedzy z ekonomii i dziedzin pokrewnych, w tym finansów i ubezpieczeń.

Gdzie studiować ekonometrię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek ekonometria?

Po studiach: 

Absolwent jest przygotowany do:

  • samodzielnej lub zespołowej pracy w instytucjach wykorzystujących metody analizy i przetwarzania danych,
  • znalezienia zatrudnienia w działach analitycznych nawet największych instytucji rynku finansowego i ubezpieczeniowego,
  • prowadzenia działalności doradczej, wymagającej kwalifikacji analitycznych oraz znajomości zaawansowanych narzędzi informatycznych i ekonometrycznych,
  • dalszego kształcenia, w tym do podjęcia studiów II stopnia z zakresu ekonomii i innych dziedzin pokrewnych na najbardziej wymagających uczelniach krajowych i zagranicznych.

Podobne wpisy