Food Quality Assessment in Microbiology Laboratory

Towaroznawstwo

Towaroznawstwo, zwane inaczej naukami o jakości towarów i usług, uważane jest za pomost pomiędzy ekonomią a procesami produkcyjnymi. Zanim zdecydujesz się na ten kierunek studiów, musisz wiedzieć, że: przyszły specjalista z tej dziedziny powinien przede wszystkim przejawiać zainteresowanie naukami ekonomicznymi, a także biologicznymi, chemicznymi i fizycznymi. Ważne są także zdolności organizacyjne, umiejętność pracy w zespole, dokładność i sumienność. Kierunek dla zainteresowanych połączeniem ekonomii z procesami produkcyjnymi. Zainteresowany?

Z czym to się je?

Towaroznawstwo bada i ocenia właściwości towarów oraz czynników wpływających na ich jakość w sferach: przedprodukcyjnej, produkcyjnej i poprodukcyjnej.

Studenci zdobywają wiedzę z zakresu towaroznawstwa, opakowalnictwa i przechowalnictwa, a także fizyki, chemii, mikrobiologii, biochemii, makro i mikroekonomii, zarządzania, zarządzania jakością oraz oceny jakości produktów.

Gdzie studiować towaroznawstwo?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek towaroznawstwo?

Praca po Towaroznawstwie

Absolwenci Towaroznawstwa znajdują zatrudnienie w:

  • jednostkach certyfikacyjnych oraz inspekcji jakości handlowej i sanitarnej,
  • urzędach celnych
  • firmach produkcyjnych i przedsiębiorstwach jako specjaliści do spraw zarządzania produktem i marką,
  • jednostkach doradczych i komórkach organizacyjnych związanych z nadzorem operacyjnym w zakresie zapewnienia jakości i zarządzania jakości oraz ochroną środowiska,
  • laboratoriach analitycznych i jednostkach kontrolno-pomiarowych,
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu jakości produktów i usług.

Podobne wpisy