wshumanitas_logo

Stypendia z Łodzi do Sosnowca

Tegorocznymi laureatami stypendiów zostali Anna Puchała, Jolanta Wołek i Mariusz Sołek. Wyróżniono ich za bardzo dobre wyniki w nauce i wzorową postawę studencką. Dwoje z nich otrzyma stypendia w wysokości 420 zł, a jedna osoba – 700 złotych. 80 proc. kosztów pokryje Fundacja, resztę wydatków – WSH. 

O stypendia Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości z Łodzi mogą ubiegać się wyższe uczelnie, które realizują programy co najmniej trzyletnich płatnych studiów dziennych z zakresu nauk o zarządzaniu. Stypendia, które mają charakter motywacyjny, przyznawane są na podstawie przekazanej przez uczelnię informacji o wynikach w nauce studenta. 

„Nasi studenci otrzymują stypendia od 2000 roku. Każdego roku wyróżnienie trafia do rąk kilkorga żaków” – informuje dr Kaczmarczyk. Jak dodaje, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości utworzona została w maju 1991 roku i od tego czasu pomaga realizować projekty mające na celu popularyzacje wiedzy ekonomicznej. „Jej stypendia wspierają rozwój najlepszych studentów uczelni niepaństwowych, umożliwiają młodym ludziom ze wsi i małych miast podjęcie i kontynuowanie nauki oraz służą wyrównywaniu szans młodzieży w konkurowaniu na rynku pracy” – mówi Kaczmarczyk. 

*** 

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości utworzona została w maju 1991 roku przez Polsko-Amerykański Fundusz Przedsiębiorczości (PAFP) oraz Skarb Państwa. Od 1995 roku finansowana jest już jednak wyłącznie przez stronę amerykańską oraz renomowane polskie organizacje i instytucje uczestniczące w realizacji Programu Stypendiów Pomostowych. 

Zadaniem Fundacji jest wspieranie sektora edukacji poprzez realizację programów stypendialnych dla najlepszych studentów, sponsorowanie wydawnictw, organizowanie i wspieranie konferencji i konkursów, wspieranie akredytacji programów i uczelni, propagowanie aktywnych metod nauczania oraz inne inicjatywy na rzecz poprawy dostępności i jakości kształcenia polskiej młodzieży. Działanie te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych młodych Polaków w kraju i w skali międzynarodowej. Zorientowane są na zwiększenie dostępności studiów dla młodzieży pochodzącej ze wsi i małych miast oraz zapewnienie polskim studentom porównywalnego poziomu wykształcenia, tak aby mogli oni skutecznie konkurować na międzynarodowym rynku pracy. 

W ciągu 17 lat działalności FEP na realizację różnych przedsięwzięć edukacyjnych wydała 56 milionów złotych. Skorzystało z nich bezpośrednio 41 tys. osób – 33 tys. to stypendyści, a 8 tys. to uczestnicy konferencji i konkursów organizowanych przez Fundację.

źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy