Visiting vet

Weterynaria

Weterynaria jest częścią nauk medycznych dotyczących chorób zwierząt. Skupia się na leczeniu oraz profilaktyce, higienie produktów pochodzenia zwierzęcego. Studia na kierunku Weterynaria w polskich uczelniach trwają 5,5 roku (wyjątek od Deklaracji Bolońskiej) jako jednostopniowe studia magisterskie zakończone uzyskaniem tytułu lekarza weterynarii, równorzędnego z tytułem magistra. Weterynaria obejmuje nauki szczegółowe, między innymi anatomię, fizjologię, biochemię, patologię zwierząt domowych i hodowlanych czy higienę żywności pochodzenia zwierzęcego.

W trakcie studiów:

Przedmioty podstawowe to: biologia ogólna i molekularna, chemia, biochemia, biofizyka, anatomia i histologia zwierząt, fizjologia zwierząt, genetyka, mikrobiologia i immunologia, parazytologia, farmakologia i farmacja, fizjopatologia, anatomia patologiczna, toksykologia, ochrona środowiska. Do przedmiotów klinicznych zaliczane są: diagnostyka (rozpoznawanie chorób zwierząt), radiologia, choroby wewnętrzne, dietetyka, anestezjologia, chirurgia, rozród zwierząt, choroby zwierząt futerkowych, ptaków, weterynaria sądowa i administracja weterynaryjna. Przedmiotami ogólnymi są przede wszystkim języki obce (w tym łacina), psychologia, historia filozofii, deontologia (etyka zawodowa), ale także statystyka, podstawy obsługi komputera oraz wf. Przedmioty z zakresu produkcji zwierzęcej to przede wszystkim: chów i hodowla zwierząt, żywienie zwierząt i paszoznawstwo, prewencja weterynaryjna. Do przedmiotów związanych z higieną żywności zaliczane są: higiena zwierząt rzeźnych i mięsa, higiena produktów pochodzenia zwierzęcego. Wśród zajęć fakultatywnych przodują: fizjologia środowiska lub kliniczna, choroby zwierząt łownych, laboratoryjnych lub egzotycznych, epidemiologia, choroby odzwierzęce, analityka kliniczna, okulistyka i stomatologia weterynaryjna, onkologia i geriatria weterynaryjna, choroby metaboliczne, rozród koni, choroby gołębi i ptaków ozdobnych, a także higiena pasz, marketing i zarządzanie.

Gdzie studiować weterynarię

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek weterynaria?

Po studiach:

Absolwenci weterynarii mogą znaleźć zatrudnienie w klinikach i lecznicach dla zwierząt, ośrodkach badających produkty spożywcze, laboratoriach, firmach farmaceutycznych, wojewódzkich i powiatowych inspektoratach weterynaryjnych oraz ogrodach zoologicznych.

Podobne wpisy