Finance concept

Finanse i polityka pieniężna

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

analizy giełdowe, ekonomika sektora publicznego, finanse, finanse samorządu terytorialnego, finansowanie usług społecznych, giełda jako instytucja alokacji kapitału, matematyka finansowa, opodatkowanie dochodów osiągniętych zagranicą, ordynacja podatkowa i prawo dewizowe, partnerstwo publiczno-prywatne, polityka budżetowa Unii Europejskiej, polityka finansowa państwa, polityka pieniężna, strategie podatkowe przedsiębiorstw, system podatkowy, światowe rynki finansowe, zarządzanie długiem publicznym,

Gdzie studiować finanse i politykę pieniężną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek finanse i polityka pieniężna?

Po studiach:

Po studiach absolwent może podjąć pracę w:

  • działach finansowo – księgowych przedsiębiorstw,
  • biurach rachunkowych i firmach konsultingowych,
  • instytucjach doradztwa podatkowego i inwestycyjnego,
  • instytucjach konsultingowych,
  • bankach i innych instytucjach finansowych,
  • podmiotach sektora finansów publicznych,
  • agencjach celnych,
  • agencjach rozwoju regionalnego,
  • jednostkach samorządu terytorialnego,
  • własnych przedsiębiorstwach.

Podobne wpisy