Young couple consultations with a insurance agent. saving and insurance concept

Ubezpieczenia gospodarcze

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

ekonomika i technika ubezpieczeń, etyka zawodowa w działalności ubezpieczeniowej, gospodarka finansowa zakładu ubezpieczeń, nadzór ubezpieczeniowy, organizacja ubezpieczeń gospodarczych, postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń gospodarczych, praktyka prowadzenia działalności ubezpieczeniowej, prawo konkurencji w UE, prawo konsumenta w UE, prawo ubezpieczeniowe ryzyko i ubezpieczenia, przestępczość ubezpieczeniowa, rynek ubezpieczeniowy w Polsce, ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia na życie, ubezpieczenia w gospodarce rynkowej, ubezpieczenia w zarządzaniu ryzykiem, zarządzanie aktywami zakładu ubezpieczeń, zarządzanie zakładem ubezpieczeń,

Gdzie studiować kierunek ubezpieczenia gospodarcze?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek ubezpieczenia gospodarcze?

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę w szeroko rozumianym sektorze usług finansowych, na przykład w:

  • zakładach ubezpieczeniowych,
  • funduszach emerytalnych,
  • firmach brokerskich,
  • firmach usługowych,
  • bankach inwestycyjnych i komercyjnych

Similar Posts