Calculators and documents. Accounts department.

Rachunkowość

Studia z zakresu Rachunkowości są unikatowym kierunkiem, który pozwala na zdobycie rozległej wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu prowadzenia ewidencji gospodarczej przedsiębiorstw. Kształcenie na tym kierunku ma w zdecydowanej mierze charakter praktyczny i nastawione jest na zdobycie przez studenta jak najszerszej wiedzy z dziedziny rachunkowości. Jeśli widzisz swoją przyszłość zawodową w działach finansowych, to ten kierunek studiów będzie dla Ciebie dobrym wyborem. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o studiowaniu rachunkowości, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Główny nacisk położono na zajęcia praktyczne (warsztaty, laboratoria i konwersatoria), które mają pomóc studentom w praktycznym opanowaniu zagadnień z zakresu rachunkowości, finansów i kwestii podatkowych. Studia pozwalają zdobyć wiedzę na temat: podstaw prawnych współczesnej działalności gospodarczej oraz form prowadzenia jej ewidencji, analiz jednostkowych sprawozdań finansowych oraz rachunkowości zarządczej w przedsiębiorstwach.   

Wybrane przedmioty, które realizowane są w trakcie trzyletnich studiów licencjackich:

  • Podstawy finansów,
  • Podstawy finansów,
  • Narzędzia informatyczne w finansach i rachunkowości,
  • Prawo cywilne i handlowe,
  • Matematyka i statystyka w finansach,
  • Rachunkowość finansowa z elementami MSSF,
  • Finanse przedsiębiorstw,
  • Prawo pracy z elementami ubezpieczeń społecznych,
  • Projektowanie polityki rachunkowości,
  • System finansowo-księgowy.

Gdzie studiować rachunkowość?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek rachunkowość?

Po studiach:

Dzięki gruntownej wiedzy i umiejętnościom praktycznym, absolwenci mogą podjąć zatrudnienie w charakterze: samodzielnego księgowego, asystenta ds. księgowości, technika rachunkowości, specjalisty ds. księgowości.

Podobne wpisy