Financial advisor with clients

Ekonomia sektora publicznego

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

ekonomika i organizacja przedsiębiorstwa publicznego, ekonomika służby zdrowia, ekonomika edukacji, ekonomika kultury, rachunkowość budżetowa i audyt wewnętrzny, system ubezpieczeń społecznych, system zamówień publicznych, prawo pracy, zarządzanie kapitałem ludzkim w administracji, samorząd terytorialny, marketing w sektorze publicznym, podstawy przedsiębiorczości, informatyka w administracji publicznej, społeczna odpowiedzialność administracji publicznej i biznesu.

Gdzie studiować ekonomię sektora publicznego?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek ekonomia sektora publicznego sprawdź kategorie Ekonomia oraz Administracja i samorządność.

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę w szeroko rozumianym sektorze publicznym (głównie w służbie zdrowia, opiece społecznej, edukacji, nauce, kulturze, instytucjach administracji centralnej i terenowej, firmach świadczących usługi publiczne i realizujących zamówienia na rzecz sektora publicznego) na przykład na stanowisku:

  • doradca podatkowy,
  • konsultant zamówień publicznych,
  • rzeczoznawca zamówień publicznych,
  • audytor,

Podobne wpisy