Aerial view of the combine harvester agriculture machine working on ripe wheat field.

Agronomia

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

agroekologia i ochrona środowiska, agrometeorologia, bezpieczeństwo pracy i ergonomia, biochemia, biotechnologia, botanika, chemia rolna, chów zwierząt, ekonomia, entomologia ogólna, fitopatologia ogólna, fizjologia roślin i zwierząt, genetyka, gleboznawstwo, grafika inżynierska i komputerowa, gospodarka wodna, herbologia, hodowla roślin, łąkarstwo, mikrobiologia, nasiennictwo, prawodawstwo rolne i ochrona własności intelektualnej, rolnictwo na świecie, technika rolnicza, technologie upraw rolniczych, uprawa roli i roślin, użytkowanie maszyn i urządzeń, żywienie zwierząt i paszoznawstwo,

Gdzie studiować agronomię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek agronomia?

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę w:

  • specjalistycznych działach rolnictwa,
  • doradztwie rolnym,
  • jednostkach badawczo-rozwojowych i naukowo-dydaktycznych związanych z rolnictwem,
  • gospodarką żywnościową,
  • oświacie

Podobne wpisy