Transportation Security Administration! TSA Check Point at the Airport!

Administrowanie systemami bezpieczeństwa

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, celne, ubezpieczeniowe, gospodarcze, prawo i postępowanie karne, socjologia, psychologia, etyka zawodowa, ekonomia, polityka obronności państwa, prawo wykroczeń, kryminalistyka, kryminologia, działalność administracji w stanach zagrożenia, administracja bezpieczeństwa publicznego w Polsce, prawo dyscyplinarne służb mundurowych, prawo karne wykonawcze, przestępstwa i wykroczenia gospodarcze, zagrożenia ekologiczne w Europie, wspólnotowa polityka bezpieczeństwa, europejski system praw człowieka;

Gdzie studiować administrowanie systemami bezpieczeństwa?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek administrowanie systemami bezpieczeństwa?

Po studiach:

Absolwent profilu może znaleźć zatrudnienie w administracjach i sztabach kryzysowych zajmujących się utrzymaniem porządku publicznego:

  • Policja
  • jednostki ochrony cywilnej 
  • Państwowa Straż Pożarna
  • Straż Miejska i Gminna
  • Żandarmeria Wojskowa
  • Straż Graniczna
  • Straż Ochrony Kolei
  • Inspekcja Ochrony Środowiska
  • inspekcje sanitarne i handlowe.

Podobne wpisy