Police car on the street

Bezpieczeństwo publiczne/ochrona osób i mienia

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

organizacja i taktyka działań ochrony osób i mienia, przeciwdziałanie zorganizowanej przestępczości, zarys problematyki detektywistycznej, zabezpieczenie imprez masowych,
bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie, kryminologia, kryminalistyka,
prawo karne procesowe, ochrona osób i mienia, podstawy wiktymologii, konwojowanie,
terroryzm, techniczne zabezpieczenie mienia, techniki interwencyjne, prawo konstytucyjne, prawo karne, materialne i procesowe, prawo wykroczeń, prawo karne skarbowe, organy ochrony prawnej;

Gdzie studiować bezpieczeństwo publiczne/ ochronę osób i mienia?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek bezpieczeństwo publiczne/ ochrona osób i mienia?

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do pełnienia obowiązków w:

  • Policji
  • Żandarmerii Wojskowej
  • Sstraży Miejskiej i Gminnej
  • Straży Ochrony Kolei
  • Straży Granicznej
  • agencjach ochrony osób i mienia.

Podobne wpisy