Army marching in New York.

Wojskoznawstwo

Wojskoznawstwo jest kierunkiem przeznaczonym dla tych kandydatów, którzy wykazują duże zainteresowanie wojskiem, na przykład członkowie klubów rekonstrukcji historycznych, pracownicy instytucji zajmujących się ochroną pamięci narodowej lub po prostu pasjonaci historii i wojska. Częścią zakresu przedmiotowego jest też wychowanie fizyczne połączone ze sztukami walki, dlatego potencjalny kandydat powinien być też sprawny fizycznie. Pespektywy zatrudnienia są ogromne, ponieważ wojskoznawstwo bez wątpienia jest kierunkiem interdyscyplinarnym.

W trakcie studiów:

Wybrane zagadnienia i przedmioty na kierunku Wojskoznawstwo:

  • sztuka wojenna starożytności i średniowiecza,
  • bronioznawstwo i munduroznawstwo,
  • współczesne systemy polityczne i prawo konfliktów zbrojnych,
  • kartografia, nawigacja satelitarna i geografia wojskowa i historyczna,
  • wychowanie fizyczne i sztuki walki

Gdzie studiować wojskoznawstwo?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek wojskoznawstwo, sprawdź kategorie Studia wojskowe oraz Bezpieczeństwo.

Po studiach:

Absolwent może podjąć zatrudnienie w strukturach wojska i innych służbach mundurowych. Ma również możliwość znalezienia zatrudnienia w mediach zajmujących się tematyką militarną. Posiada wiedzę z zakresu wojskowości historycznej, współczesnych konfliktów zbrojnych i geografii wojskowej.

Podobne wpisy