Administrowanie systemami bezpieczeństwa

Administrowanie systemami bezpieczeństwa

Studia z zakresu administowania bezpieczeństwem to znajomość funkcjonowania organów porządku publicznego oraz prawnej ochrony osób i mienia. W trakcie nauki poszerza się zdolność strategicznego planowania, co stanowi podstawę prognozowania i prewencji w środowisku przestępczym. Studenci poznają również zasady bezpieczeństwa w komunikacji i transporcie a także sposób działania administracyjnego w sytuacjach kryzysowych.

.

Bezpieczeństwo publiczne/ochrona osób i mienia

Bezpieczeństwo publiczne/ochrona osób i mienia

Studia przeznaczone są dla osób zdecydowanych podjąć pracę w organach ochrony prawnej i profesjonalnych agencjach ochroniarskich. Tematyka kształcenia obejmuje swoim zakresem zagadnienia praceduralno – prawne oraz etyczne, a ponadto odnosi się do specyfiki socjologicznej i psychologicznej różnych środowisk społecznych. Profil ten rozwija nie tylko pod kątem intelektualnym, ale stymuluje również rozwój osobowości w duchu liberalno – demokratycznego społeczeństwa.

.

Detektywistyka i prewencja

Detektywistyka i prewencja

Detektyw – wykształcenia i wielu predyspozycji osobowościowych wymaga wykonywanie tego fascynującego zawodu. Odwaga, sumienność, spostrzegawczość, inteligencja, interdyscyplinarna wiedza to tylko część charakterystyki kandydata na to stanowisko. Studiowanie tej dziedziny daje żakom możliwość prowadzenia w przyszłóści firmy detektywistycznej, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie o usługach detektywistycznych. Dużą rolę w trakcie studiów odgrywa psychologia, m.in. psychologia społeczna, psychologia agresji.

.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Związane z dużą odpowiedzialnością za ludzkie życie i mienie. Często traktowane jak służba czy misja. W grupie tej odnajdziesz między innymi bezpieczeństwo narodowe i wewnęrzne. Nie ogromna muskulatura, ale sprawność fizyczna w połączeniu z częstym wykorzystaniem szarych komórek są niezbędne do przyjęcia na kierunki mundurowe i ochroniarskie. Żeby sprawować pieczę nad czyimś bezpieczeństwem należy przede wszystkim…

Zarządzanie i dowodzenie
|

Zarządzanie i dowodzenie

Zarządzanie i dowodzenie to kierunek dla osób, które chcą w przyszłości sprawować nadzór nad organizacjami z sektora obronności i sprawdzić się w roli menedżerów. Przed kandydatami ubiegającymi się o indeks stawia się wysokie wymagania. Dotyczy to także ich profilu osobowościowego. Idealny student musi posiadać odpowiednie cechy, przede wszystkim zdolności przywódcze, mocną psychikę i umiejętność pracy w zespole. Do tego dodać należy chociaż podstawową wiedzę z zakresu przedmiotów powiązanych z zarządzaniem. Zapraszamy do dalszej części lektury!

Militarystyka historyczna

Militarystyka historyczna

Militarystyka historyczna to kierunek, który odpowiada na zainteresowania młodzieży związane z zagadnieniem obronności i bezpieczeństwa oraz historią wojskowości. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę, która obejmuje m.in. historię wojskowości od starożytności do czasów współczesnych, tradycje i zwyczaje Wojska Polskiego, historię oraz współczesność sił policyjnych i porządkowych, bronioznawstwo, munduroznawstwo, falerystykę i leksykologię. Kto ma największe szansę w trakcie rekrutacji? Jaką pracę rozpoczynają absolwenci? Czym ten kierunek różni się od historii?
Bezpieczeństwo państwa

Bezpieczeństwo państwa

Jeżeli interesują cię tematy związane z bezpieczeństwem, władzą, państwem i polityką, to kierunek Bezpieczeństwo państwa jest właśnie dla Ciebie. Kandydat powinien ponadto posiadać wiedzę z historii, wiedzy o społeczeństwie, także na temat bieżących wydarzeń dotyczących Polski i świata zaczerpniętą z prasy i książek. Wiedza, umiejętności i kompetencje zdobyte podczas studiów pozwolą absolwentom Bezpieczeństwa państwa ubiegać się o zatrudnienie w różnego rodzaju instytucjach państwowych odpowiadających za bezpieczeństwo. Zapraszamy do lektury!
Obronność

Obronność

Jacy kandydaci powinni wybrać ten kierunek studiów? Obronność jako kierunek studiów jest polecany osobom zainteresowanym zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem instytucji publicznych i struktur bezpieczeństwa narodowego oraz miedzynarodowego. Studentom przyda się zaawansowana wiedza z zakresu sposobów działania państwa w przypadku zagrożenia, historii, a także dobra znajomość jednego, a nawet kilku języków obcych. Gdzie pracują absolwenci tego kierunku i jakie są perspektywy zatrudnienia? Zanim wybierzesz ten kierunek, koniecznie zapoznaj się z artykułem!
Ekonomika obronności

Ekonomika obronności

Czym jest ekonomika obronności i dlaczego warto wybrać te studia? Jakie treści są realizowane w ramach programu studiów? Ekonomika obronności jest dla osób chcących poznać, takie zagadnienia jak: finansowanie systemu obronnego, infrastruktury obronnej, bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwa publicznego, zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, programowanie i modelowanie gospodarczo – obronne. Kandydaci na ten kierunek powinni mieć dobre oceny na świadectwie maturalnym. Jeśli myślisz o tym kierunku studiów, koniecznie zapoznaj się z całym artykułem!