photo as art - a sensual and emotional dance of beautiful ballerina through the veil

Media interaktywne i widowiska

Studia Media interaktywne i widowiska to proces uczenia się teorii powiązanej z praktyką i praktyki wynikającej z teorii. W ciągu toku nauczania studenci mają możliwość rozwijania swoich indywidualnych umiejętności i poszerzania własnego warsztatu zawodowego. Nastawienie na zespołowy model pracy z jednej strony i zindywidualizowane podejście do kompetencji i ścieżki edukacyjnej każdego studenta z drugiej, stwarza unikalne warunki do rozbudowywania swoich wyjątkowych zdolności i poszerzania zainteresowań. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Idea studiów MIiW, poza podstawową bazą ufundowaną na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach, ściśle powiązana jest z kształtowaniem przestrzeni indywidualnego eksperymentu, zdobywania doświadczeń i ciągłego wykorzystywania wiedzy teoretycznej w praktyce. Ten model działania realizowany jest poprzez indywidualną pracę studentów, w trakcie zajęć laboratoryjnych i sesji warsztatowych. Wśród obowiązkowych przedmiotów MIiW znajdują się między innymi: Media Interaktywne, Sztuka współczesna, Performans medialny, Laboratorium mediów, Dramaturgia mediów, Kultura i Technologia, Dramat  i scenariusz widowiska.

Gdzie studiować kierunek media interaktywne i widowiska?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek media interaktywne i widowiska, sprawdź kategorie Aktorstwo, sztuka filmu, teatru, telewizji, Gry komputerowe i sztuki multimedialne oraz Grafika.

Po studiach:

Po ukończeniu kierunku Media interaktywne i widowiska można podjąć pracę w agencjach i biurach reklamowych, jako organizator eventów, jako pracownik administracyjny instytucji kulturalnych, teatrów.

Podobne wpisy