Model of artificial jaw with teeth

Techniki dentystyczne

Kierunek studiów Techniki dentystyczne jest utworzony z intencją przygotowania kadr do profesjonalnego organizowania i prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie protetyki stomatologicznej oraz przygotowania studentów do podjęcia studiów drugiego stopnia w szybko zmieniających się uwarunkowaniach rynkowych. Niezbędne umiejętności absolwenta to także analiza modeli protez z wykorzystaniem technik informatycznych, stosowanie alternatywnych typów protez do zaistniałej sytuacji klinicznej oraz umiejętność wskazywania wad i zalet rożnych konstrukcji protez stomatologicznych.

W trakcie studiów:

Pogram obejmuje nauczanie z zakresu teoretycznych dyscyplin nauk medycznych oraz treści podstawowych (anatomii i histologii, fizjologii narządu żucia, epidemiologii, zdrowia publicznego, ochrony środowiska, kwalifikowanej pierwszej pomocy, ekonomii i finansów w ochronie zdrowia, organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia, organizacji i zarządzania pracownią techniki dentystycznej) a także nauczanie przedmiotów kierunkowych (z zakresu techniki protetycznej, techniki ortodontycznej, propedeutyki protetyki, propedeutyki ortodoncji, materiałoznawstwa techniczno-dentystycznego, technologii odlewniczych w technice dentystycznej, konstrukcji protez stałych i ruchomych, modelarstwa i rysunku, technologii polimerów, technologii ceramicznych, biomechaniki w technice dentystycznej).

Gdzie studiować technikę dentystyczną?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek technika dentystyczna sprawdź kategorie stomatologia oraz inżynieria medyczna.

Po studiach:

Absolwent tego kierunku powinien zdobyć przede wszystkim wiedzę, umiejętności praktyczne i sprawność w zakresie wykonywania wszystkich uzupełnień protetycznych, począwszy od protez całkowitych do implantów oraz aparatów ortodontycznych, technologii wykonywania protez, szyn, obturatorów, ektoprotez stosowanych do rehabilitacji, leczenia i profilaktyki chorób i wad narządu żucia, wykonywania urządzeń do profilaktyki i rehabilitacji układu stomatologicznego da pacjentów: wieku rozwojowego, dojrzałego i geriatrycznego. Absolwenci Technik dentystycznych znajdują zatrudnienie w:

  • pracowniach protetycznych,
  • gabinetach stomatologicznych,
  • zakładach służby zdrowia.

Podobne wpisy