Mediterranean diet. Healthy balanced food

Żywienie człowieka

Podczas studiów na kierunku Żywienie człowieka słuchacz zdobędzie wiedzę z zakresu chemii żywności oraz nauk technicznych, technologicznych, żywieniowych i ekonomicznych oraz dowie się, jak zorganizować produkcję żywności a także przeprowadzać kalkulację ekonomiczną. Wiedza jaką posiądzie będzie związana z przemianami zachodzącymi w składnikach żywności podczas procesów produkcyjnych i przechowywania. Zaznajomi się z zasadami zdrowego żywienia i pozna zagrożenia, jakie wynikają z niewłaściwego sposobu odżywiania się. Zapraszamy do dalszej lektury! 

W trakcie studiów:

Program kształcenia na kierunku Żywienie człowieka przewiduje takie zagadnienia, jak:

 • podstawy żywienia człowieka,
 • fizjologia żywienia,
 • żywienie człowieka,
 • żywienie zbiorowe,
 • profilaktyka i edukacja żywieniowa,
 • dietetyka,
 • podstawy technologii gastronomicznej,
 • historyczne,
 • kulturowe i technologiczne aspekty produkcji potraw,
 • zagrożenia higieniczno-toksykologiczne w żywieniu,
 • nadzór higieniczno-sanitarny w żywieniu zbiorowym,
 • mikrobiologiczne aspekty higieny żywności.

Gdzie studiować żywienie człowieka?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek żywienie człowieka?

Po studiach:

Absolwent Żywienia człowieka jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach, zakładach i instytucjach zajmujących się przetwórstwem, kontrolą, obrotem żywności oraz żywieniem człowieka.

Podobne wpisy