Nutritionist giving consultation to patient with healthy fruit and vegetable

Dietetyka

Dietetyka to nauka o zasadach żywienia, biochemicznych podstawach żywienia, psychologii żywienia i technologiach gastronomicznych. Jako dietetyk, po ukończeniu studiów na tym kierunku, możesz opracowywać diety żywieniowe i metody leczenia zaburzeń żywieniowych, nadwagi i niedożywienia. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego oraz technologii przygotowywania potraw. Są przygotowywani do planowania racjonalnego żywienia różnych grup ludności. Uczą się oceny stanu odżywienia oraz sposobu żywienia w różnych stanach zdrowia i niedożywienia.

W trakcie studiów:

Studenci zdobywają umiejętność poradnictwa żywieniowego i dietetycznego w zakresie profilaktyki chorób dietozależnych, kontroli jakości żywności w produkcji i podczas jej przechowywania. Kształcą się w zarządzaniu i kontrolowaniu procesów produkcji potraw w placówkach zdrowia, zgodnie z zasadami Analizy Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli (HACCP). Uczą się organizować i prowadzić żywienie ludzi zdrowych i chorych w zakresie indywidualnym i zbiorowym, a w tym szpitalnym. Dowiadują się jak organizować i prowadzić poradnictwo żywieniowe i dietetyczne oraz edukację żywieniową.

Program studiów:

Wybrane przedmioty z programu studiów na kierunku Dietetyka: alergeny żywności, analiza i ocena jakości żywności, anatomia, dietetyka pediatryczna, dietetyka wieku dojrzałego, fizjologia człowieka, nutrigenomika, dietetyka w odnowie biologicznej, genetyka, nauka o żywności prozdrowotnej, mikrobiologia ogólna i żywności, odnowa biologiczna, organizacja i zarządzanie, podstawy dietetyki ogólnej, psychologia, technologia żywności i potraw, zasady i organizacja zbiorowego żywienia, żywienie człowieka, żywienie w turystyce, żywienie w sporcie.

Gdzie studiować dietetykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek dietetyka?

Po studiach:

Absolwenci Dietetyki mogą podjąć pracę w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, poradniach żywieniowych, chorób metabolicznych, chorób przewodu pokarmowego, zakładach żywienia zbiorowego i zakładach cateringowych obsługi szpitali, sanatoriów, domów opieki. Mogą pracować w placówkach sportowych, szkolnictwie, organizacjach konsumenckich, instytutach naukowo-badawczych, usługach doradztwa żywieniowo-dietetycznego, placówkach edukacji żywieniowej i upowszechniania wiedzy.

Podobne wpisy