Physiotherapy

Fizjoterapia

Fizjoterapia należy do grupy zawodów specjalistycznych o profilu paramedycznym. Ma za zadanie przywrócenie sprawności bądź usprawnianie osób, które utraciły zdrowie bądź urodziły się niepełnosprawne. Fizjoterapia w dziedzinie nauki i praktyki jest głównym działem rehabilitacji medycznej. Jeśli kandydujesz na ten kierunek studiów, przyda Ci się spora wiedza z biologii, fizyki i chemii. Na studiach i w pracy fizjoterapeuty ważna jest też dobra kondycja fizyczna. Jest to praca w nieustannym kontakcie z drugim człowiekiem.

Kierunek Fizjoterapia przeznaczony jest dla osób aktywnych, o dobrej kondycji fizycznej, lubiących pracę z ludźmi, wykazujących się cierpliwością i zapałem. Praca fizjoterapeuty opiera się na wykorzystaniu zjawiska reakcji organizmu na bodźce. Od dobrego fizjoterapeuty wymaga się odpowiedzialności, szybkich i trafnych decyzji oraz zrozumienia chorej osoby i chęci niesienia jej pomocy. Ważna jest także prawidłowa sprawność fizyczna (której brak niejednokrotnie uniemożliwia rozpoczęcie lub kontynuowanie studiów) oraz zdolności manualne. Należy mieć także wysoką odporność psychiczną (praca na różnych oddziałach szpitalnych: OIOM, chirurgia, neurologia, itd.). Fizjoterapeuta ma kontakt z osobami w każdym wieku.

Czego uczą się studenci Fizjoterapii?

Wiedza fizjoterapeuty ma charakter interdyscyplinarny. Obejmuje ona zagadnienia z zakresu nauk biologicznych, behawioralnych i fizycznych. W trakcie edukacji na tym kierunku student uczestniczy w zajęciach z podstaw odnowy biologicznej, zdrowia publicznego, warsztatów interpersonalnych, dietetyki, promocji zdrowia, technologii informacyjnych w medycynie, psychologii sportu, współczesnych metod terapii, psychologii klinicznej i tym podobnych. Edukacja w tym zakresie ma na celu wykształcenie umiejętności przywracania utraconej sprawności fizycznej chorego poprzez leczenie ruchem, wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, umiejętności kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami fizjoterapeutycznymi. Student uczy się stosowania odpowiednich technik oceny fizjoterapeutycznej, efektywnego stosowania ćwiczeń, stosowania metod terapeutycznych wykorzystujących energię elektryczną lub cieplną, światło, dźwięk lub pole magnetyczne.

Gdzie studiować fizjoterapię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek fizjoterapia?

Absolwent kierunku znajdzie zatrudnienie w:

  • placówkach służby zdrowia,
  • gabinetach odnowy biologicznej,
  • zakładach pracy chronionej,
  • uzdrowiskach,
  • prywatnych gabinetach masażu,
  • domach opieki społecznej i wielu innych,
  • ośrodkach dla osób niepełnosprawnych,
  • ośrodkach sportowych,
  • szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej.

Podobne wpisy