DOCTOR LAB ICE

Analityka medyczna

Analityka medyczna jest kierunkiem interdyscyplinarnym, łączy wiele dziedzin nauki związanych ze światem medycyny, farmacji czy też biotechnologii. Na tym kierunku zdobędziesz podstawową wiedzę z zakresu nauk medycznych, biologicznych, biochemicznych i społecznych oraz zaawansowaną – w zakresie medycyny laboratoryjnej. Studia przygotowują do profesjonalnej diagnostyki laboratoryjnej, zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. Student jest przygotowany do podjęcia pracy jako analityk medyczny.

Program studiów na kierunku analityka medyczna

Program studiów przewiduje kształcenie w obszarach biochemii klinicznej, mikrobiologii, wirusologii, genetyki laboratoryjnej, immunologii, toksykologii klinicznej, hematologii, transfuzjologii, serologii czy parazytologii laboratoryjnej. Student uczy się posługiwać drobnym sprzętem laboratoryjnym, wirówkami, skomputeryzowanymi analizatorami hematologicznymi i biochemicznymi. Student zdobywa wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne z zakresu podstawowych dyscyplin medycyny laboratoryjnej, obejmujących nauki biologiczne, chemiczne, medyczne i społeczne. Szkoli się w profesjonalnym wykonywania czynności diagnosty laboratoryjnego zgodnie z wymogami dobrej praktyki laboratoryjnej oraz zasadami etyki zawodowej. Co więcej uczy się prowadzenia badań naukowych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej oraz upowszechniania ich wyników.

Gdzie studiować analitykę medyczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek analityka medyczna?

Praca dla analityków medycznych

Absolwenci tego kierunku mogą pracować m.in. w laboratoriach klinicznych (szpitalnych, prywatnych), naukowych (np. na Wydziale Farmaceutycznym), kryminalistycznych, specjalistycznych (np. hematologicznych, mikrobiologicznych, biologii molekularnej) oraz wielu innych. Absolwenci analityki medycznej wykonują zawód diagnosty laboratoryjnego. Diagnosta laboratoryjny jest kluczowym ogniwem w procesie oceny stanu zdrowia pacjenta.

Podobne wpisy