Computer with microbiology virus expertise on display standing on table

Inżynieria biomedyczna

Inżynieria biomedyczna to połączenie nauk technicznych, medycznych i biologicznych. Można ją zaliczyć do głównych czynników decydujących o postępie współczesnej medycyny. Z roku na rok ta interdyscyplinarna dziedzina nauki wnosi w świat medycyny coraz to nowsze i lepsze rozwiązania. Najlepiej na tym kierunku odnajdą się osoby fascynację się techniką oraz interesujące się funkcjonowaniem ludzkiego organizmu i chcące nieść pomoc ludziom cierpiącym i walczącym z wynikającymi ze stanu zdrowia ograniczeniami. Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

W trakcie studiów

W ramach programu kształcenia, student kierunku Inżynieria biomedyczna uzyska wiedzę, obejmującą między innymi następujące zagadnienia: obsługa, konstrukcja i projektowanie sprzętu medycznego oraz rehabilitacyjnego, biomechanika, projektowanie implantów i rozwiązań protetycznych, projektowanie nośników leków, zastosowanie metod akustycznych i optycznych w medycynie, lasery, światłowody, diagnostyka medyczna, w tym najnowocześniejsze metody spektroskopowe, endoskopowe oraz konstrukcja aparatury biomedycznej, systemy przetwarzania danych, informatyka medyczna i telemedycyna, biosensory i biopomiary, komputerowe wspomaganie praktyki klinicznej oraz projektowanie eksperymentów.

Gdzie studiować inżynierię biomedyczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inżynieria biomedyczna?

Po studiach

W krajach rozwiniętych stale wzrasta zatrudnienie inżynierów biomedycznych. Absolwenci kierunku znajdą zatrudnienie zarówno w szpitalach, jednostkach klinicznych, ambulatoryjnych i poradniach oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, jak również firmach zajmujących się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych, medycznych baz danych, systemów ekspertowych itp. Absolwenci mają także szanse na karierę w jednostkach wytwórczych aparatury i urządzeń medycznych, sprzętu telemedycznego, systemów obrazowania medycznego itp., jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego urządzeń medycznych i systemów informatycznych, administracji medycznej, jednostkach naukowo-badawczych i konsultingowych z zakresu medycyny.

Podobne wpisy