Biodiesel production is the process of producing the biofuel, biodiesel, in laboratory

Inżynieria chemiczna i procesowa

Inżynieria chemiczna i procesowa jest dziedziną nauki badającą procesy związane z przepływem płynów oraz przemianami cieplnymi i chemicznymi. Badania te prowadzone są w skali przemysłowej. Na tym kierunku niezbędne są zdolności i zainteresowanie przedmiotami ścisłymi i przyrodniczymi. Absolwent powinien posiadać wiedzę ogólną z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych i technicznych oraz umiejętności wykorzystania jej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwenci tego kierunku są przygotowani do rozwiązywania zaawansowanych problemów inżynierskich.

W trakcie studiów:

Przedmioty na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa: geometria wykreślna i grafika inżynierska, informatyka i programowanie, elektrotechnika i elektronika, automatyka i miernictwo przemysłowe, przenoszenie i bilansowanie masy, pędu i energii, operacje i procesy jednostkowe, maszyny i aparaty przemysłu chemicznego i spożywczego, konstruowanie aparatury procesowej, inżynieria środowiska, technologia chemiczna i spożywcza, podstawy inżynierii produktu, inżynieria reaktorów chemicznych, przepływy wielofazowe.

Gdzie studiować inżynierię chemiczną i procesową?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inżynieria chemiczna i procesowa?

Po studiach:

Mogą znaleźć zatrudnienie w:

  • przemyśle chemicznym, naftowym, farmaceutycznym,
  • przemyśle kosmetycznym i spożywczym,
  • energetyce i ochronie środowiska,
  • biurach projektowych,
  • laboratoriach badawczych.

Podobne wpisy