Glow in a plasma lamp

Fizyka techniczna

Fizyka techniczna zajmuje się badaniem i wyjaśnianiem najbardziej fundamentalnych procesów zachodzących w przyrodzie. Studiowanie jej daje więc szansę na zrozumienie najbardziej ogólnych i powszechnych praw rządzących funkcjonowaniem otaczającego nas świata oraz na poznanie jego struktury. Bez osiągnięć fizyków nie byłoby całej nowoczesnej technologii, np.: telefonów komórkowych, komputerów, telewizji HD i nowoczesnych telewizorów. Studiowanie fizyki technicznej pozwala zrozumieć zasady funkcjonowania urządzeń technicznych. Jest znakomitą szkołą myślenia praktycznego i ścisłego zarazem.

W trakcie studiów:

Przedmioty: chemia, matematyka, podstawy fizyki, elektrotechnika i elektronika, podstawy fizyki technicznej, laboratorium fizyczne, grafika inżynierska, metody matematyczne fizyk, fizyka współczesna, fizyka faz skondensowanych, metody numeryczne.

Gdzie studiować fizykę techniczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek fizyka techniczna?

Po studiach:

Absolwenci Fizyki technicznej mogą być zatrudniani:

  • jako specjaliści od oprogramowania lub sprzętu w różnych dziedzinach gospodarki, w których produkcja lub usługi oparte są na systemach komputerowych,
  • jako pracownicy laboratoriów i innych ośrodków badawczych oraz instytucji wdrażających najnowsze technologie,
  • w dziedzinie tworzenia, obsługi i zarządzania internetowymi usługami sieciowymi,
  • w bankowości i innych instytucjach finansowych (z uwagi na świetne kwalifikacje związane z obsługą komputerów i systemów komputerowych oraz ścisłość myślenia),
  • wszędzie tam, gdzie przydatna jest umiejętność modelowania różnorodnych procesów ,
  • w zakładach produkujących nowoczesne urządzenia elektroniczne (Sharp).

Podobne wpisy