phoca_thumb_s_uml_logo

Uniwersytet Medyczny współpracuje z liceami

Porozumienie w tej sprawie podpisał 23 kwietnia rektor UM oraz dyrektorzy I, XXVI i XXXIII LO w Łodzi. W ten sposób łódzka uczelnia objęła patronat nad tymi szkołami.
W ramach porozumienia UM zobowiązał się do organizowania zajęć warsztatowych dla licealistów z zakresu udzielania pierwszej pomocy, prowadzenia wykładów tematycznych dla uczniów i umożliwienia im udziału w wykładach poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu anatomii i fizjologii człowieka. Uczelnia chce także wyjść do młodzieży z pewnymi inicjatywami w realizacji projektów związanych z profilaktyką prozdrowotną dotyczącą chorób cywilizacyjnych i społecznych.
„W tym celu zorganizujemy na terenie uczelni zespół wykładowców stale kontaktujących się z liceami i przedstawiających im pewne nowoczesne ujęcia problemów zdrowotnych. Zwłaszcza tych, które są najbardziej aktualne z punktu widzenia zdrowia społeczeństwa, i tych które dotyczą w szczególności młodzieży” – powiedział na konferencji prasowej rektor UM prof. Paweł Górski.
Uczelnia liczy, że współpraca pozwoli zwiększyć zainteresowanie uczniów naukami medycznymi i zachęci ich do podjęcia studiów na UM. Planuje zorganizować cyklu zajęć, które wprowadzą młodzież w zagadnienia nowoczesnych nauk biologiczno-chemicznych. Pierwsze mają się rozpocząć na przełomie maja i czerwca.
Zdaniem Górskiego, pewne elementy szkoleń przydadzą się także nauczycielom. „Chodzi o zachowania prozdrowotne, nad którymi powinni czuwać nauczyciele, np. w obszarze alergologii, zdrowego żywienia młodzieży, pewnych zasad wysiłku fizycznego” – wyjaśnił.
Zdaniem kurator oświaty w Łodzi Wiesławy Zewald, bardzo ważne jest stworzenie takiego pomostu pomiędzy szkołą ponadgimnazjalną a wyższą uczelnią.
„To bardzo dobra inicjatywa, zachęcająca do podjęcia wysiłku studiów w tego typu uczelni. Do takich uczelni, gdzie największą troską jest zdrowie człowieka, powinni trafiać najzdolniejsi uczniowie i uczniowie z pasją. Najpierw trzeba im jednak to wszystko pokazać, przybliżyć, żeby nie był to wybór przypadkowy ale świadomy” – zaznaczyła.
W ramach współpracy uczelnia ma także umożliwić uczniom korzystanie z bazy dydaktycznej np. Muzeum Anatomicznego oraz organizować praktyki dla uczniów, którzy będą starać się o przyjęcie na UM. Uczelnia zobowiązała się także do objęcia patronatem wojewódzkich konkursów chemicznych i fundowania nagród dla laureatów.
Według Zewald, przy wyborze liceów do programu podstawowym kryterium był stabilny i wysoki poziom kształcenia i wyników egzaminów z biologii, chemii, fizyki oraz duża liczba abiturientów, którzy z tych szkół trafiają na uczelnie medyczne.
źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy