phoca_thumb_m_ange_d

O. Daniel Ange z honorami na KUL

O. Daniel Ange w 1950 r., w wieku 18 lat, wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru w Clervaux. Studiował filozofię i teologię. Przebywał we wspólnotach monastycznych we Francji i Rwandzie. Święcenia kapłańskie przyjął dopiero w 1981 roku. Od lat 80. XX wieku prowadzi intensywną działalność misyjną, głównie wśród młodzieży, podróżując po całym świecie. 
W 1984 r. założył we Francji międzynarodową szkołę modlitwy i ewangelizacji pod nazwą Jeunesse-Lumiere (Młodzież-Światło), której ośrodki powstały w wielu krajach, także w Polsce. Dotychczas przez tę szkołę na całym świecie przeszło około 700 osób, z których 30 zostało księżmi, 70 podjęło życie konsekrowane, a 300 zawarło związki małżeńskie. 
O. Daniel Ange jest też autorem 68 książek, w których zawarł swoje przemyślenia dotyczące głównie problemów współczesnych chrześcijan. 22 jego książki ukazały się w języku polskim, m.in. „Zraniony Pasterz” oraz „Śmiać się i płakać z Janem Pawłem II”. 
źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy