phoca_thumb_s_uwb_logo

3 mln zł na e-learning w Białymstoku

23 kwietnia w Białymstoku odbyła się oficjalna inauguracja projektu „Nowoczesne i efektywne kształcenie we współpracy z przedsiębiorcami”. Jak powiedziała PAP jego koordynatorka, dr Anna Rybak z Instytutu Informatyki UwB, środki na jego realizację pochodzą z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 
Dr Rybak podkreśliła, że do końca lipca 2011 roku uruchomionych zostanie 200 kursów e-learningowych, wspomagających tradycyjne nauczanie. Korzystać z nich będą studenci wszystkich wydziałów i różnych typów studiów, stacjonarnych oraz niestacjonarnych. W ramach projektu uczelnia zakupi niezbędne serwery, oprogramowanie oraz przeszkoli 300 nauczycieli akademickich w tworzeniu e- learningowych kursów.
Jak zaznaczyła dr Rybak, już wcześniej na niektórych wydziałach uczelni podejmowano próby uruchomienia e-learningu, ale dopiero ten projekt wprowadzi rozwiązania umożliwiające korzystanie z tej formy kształcenia studentom wszystkich wydziałów. Pomysłodawcy projektu liczą też na to, że dzięki e-learningowi w przyszłości uda się do Białegostoku przyciągnąć więcej zagranicznych studentów.
Programy niektórych nieobowiązkowych kursów, np. dotyczących pisania wniosków unijnych czy obsługi najnowszego oprogramowania komputerowego, współtworzyć będą przedstawiciele biznesu. „Chodzi o to, że zapotrzebowanie rynku pracy zmienia się bardzo szybko i w ten sposób chcemy zaprosić pracodawców do określania i prezentowania swoich potrzeb” – wyjaśniła Rybak.
Pracodawcy będą mogli kontaktować się ze studentami także za pośrednictwem specjalnego portalu internetowego, który powstanie w ramach projektu. Studenci i absolwenci będą mogli zamieszczać tam swoje CV, pracodawcy zaś – oferty pracy. Jak podkreśla dr Rybak, chodzi nie tylko o oferty pracy etatowej, ale także sezonowej czy dorywczej, której studenci często poszukują.
Oprócz uruchomienia platformy e-learningowej i portalu internetowego dla studentów i pracodawców, projekt zakłada szereg innych działań, m.in. zajęcia wyrównawcze z matematyki i fizyki dla studentów pierwszego roku i trzymiesięczne staże dla studentów i absolwentów w wybranych firmach.
źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy