Engineer using computer and operating machinery in factory

Zarządzanie techniką

Uczelnie oferujące kierunek Zarządzanie techniką mają na celu wykwalifikowanie specjalistów posiadających umiejętności wielokierunkowego spojrzenia na technikę. Przedsiębiorstwa wspomagające poszukiwanie pracowników dla przedsiębiorstw wskazują na dwie najważniejsze cechy, którymi powinni charakteryzować się współcześni inżynierowie: znać zagadnienia marketingu i być komunikatywnymi. Tak wzbogacona wiedza inżynierska wyzwala nowatorskie myślenie o przyszłościowych rozwiązaniach technicznych. Gdzie absolwenci znajdują pracę? Czytaj dalej!

W trakcie studiów:

Student Zarządzania techniką zdobywa wiedzę z zakresu nauk technicznych, biologicznych, przyrodniczych i ekonomicznych oraz wykorzystując narzędzia informatyczne będzie atrakcyjnym absolwentem dla biznesu, przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych, administracji samorządowej, średnich i wyższych szkół zawodowych i firm doradczych.

Gdzie studiować zarządzanie techniką?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zarządzanie techniką?

Po studiach:

Absolwenci Zarządzania techniką mogą samodzielnie prowadzić przedsiębiorstwa w zakresie:

  • projektowania, produkowania, sprzedaży maszyn budowlanych, leśnych, do prac melioracyjnych, do prac komunalnych itp.,
  • doradztwa technicznego w zakresie doboru maszyn, wyceny wartości, badania rynku maszyn na potrzeby producentów maszyn,
  • świadczenia usług maszynowych (usługi z operatorem, wypożyczalnia maszyn, serwis fabryczny producenta, warsztaty naprawcze itp.),
  • organizacji i prowadzenia ośrodków szkolenia operatorów maszyn na potrzeby uzyskania przez nich odpowiednich uprawnień wymaganych odrębnymi przepisami.

Podobne wpisy