Eye

Optyka

Optyka to studia z zakresu fizyki stosowanej z elementami biologii, chemii oraz fizjologii. Zajmuje się ona tematem badania i mierzenia światła, a także badania refrakcji oraz diagnozowania układu wzrokowego. Co powinien umieć i wiedzieć idealny kandydat na te studia? Przede wszystkim osoba, która chce wybrać optykę jako kierunek studiów powinna być zainteresowaną fizyką. Dobre podstawy matematyki oraz chemii również w niczym nie przeszkodzą. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów i gdzie pracują absolwenci? Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Optykę studiować można na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym lub zaocznym. Studenci oprócz zajęć praktycznych zdobywają także specjalistyczną wiedzę na takich przedmiotach jak: anatomia i neurofizjologia układu wzrokowego, fizyka płynów, mikrobiologia i elementy parazytologii, a także z fizyki, chemii i mikrobiologii.

Gdzie studiować optykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek optyka?

Po studiach:

Absolwenci kierunku optyka rozpoczynają pracę w zakładach i pracowniach optycznych oraz laboratoriach pomiarowych wykonując specjalistyczne pomiary światła, a także badania i diagnozowanie układu wzrokowego, oraz dobierają odpowiednie rozwiązania korygujące.

Podobne wpisy