Nuclear power plant

Energetyka i chemia jądrowa

Od lat istnieją pomysły, by w Polsce zbudować elektrownię jądrową. Realizacja tego przedsięwzięcia w najbliższej przyszłości ma szansę powodzenia. Energetyka i chemia jądrowa to kierunek studiów powstały z myślą o przyszłych pracownikach elektrowni jądrowej. Mają oni pełnić bardzo odpowiedzialne zadania, dlatego muszą dysponować doskonałą wiedzą i wyjątkowymi umiejętnościami. Najlepszym kandydatem na kierunku Energetyka i chemia jądrowa jest osoba, której nie sprawiają problemów przedmioty ścisłe. Maturzyści zainteresowani podjęciem studiów muszą doskonale zdać maturę.

W konkursie świadectw pod uwagę bierze się zarówno język polski, jak i język obcy oraz przedmioty ścisłe: chemię, fizykę i matematykę. Pierwszy etap kształcenia akademickiego (studia licencjackie) obejmuje okres trzech lat. W tym czasie studenci zdobywają teoretyczną podbudowę, która następnie zostaje rozwinięta podczas drugiego etapu edukacji, zakończonej zdobyciem tytułu magistra. Kto chętny, może kontynuować naukę na studiach doktoranckich lub rozpocząć karierę zawodową poza uczelnią.

W trakcie studiów

Na kierunku Energetyka i chemia jądrowa studentom oferuje się gruntowne wykształcenie w trzech najważniejszych dziedzinach nauk ścisłych: matematyce, fizyce oraz chemii. Studenci nabywają kompetencji do prac w elektrowniach jądrowych, poznają tajniki urządzeń laboratoryjnych i skomplikowanej aparatury sterującej praca reaktorów nuklearnych. Uczą się programowania i obsługi rozmaitych systemów operacyjnych. Zdobywają także umiejętności w postępowaniu w sytuacjach kryzysowych, spowodowanych awarią systemów komputerowych lub zagrożeniami wynikającymi z działalności człowieka lub sił natury. Przyszli adepci Energetyki i chemii jądrowej zgłębiają wiedzę z zakresu nauk o promieniotwórczości i w uczą się wykorzystywać ją w praktycznym działaniu, stykając się z odpadami radioaktywnymi i groźnymi substancjami chemicznymi. Studentom Energetyki i chemii jądrowej oferuje się również lektoraty z języka angielskiego, by opanowali specjalistyczną terminologię i mogli płynnie porozumiewać się z otoczeniem. Każdy absolwent tego kierunku musi znać podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony radiologicznej. Program studiów został tak skonstruowany, by studenci, którzy zechcą zdobyć uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej, nie musieli uczestniczyć w dodatkowych kursach i szkoleniach, tylko od razu przystąpili do egzaminu.

Gdzie studiować energetykę i chemię jądrową?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek energetyka i chemia jądrowa?

Po studiach

Na absolwentów Energetyki i chemii jądrowej czeka ciekawa praca. Osoby kończące ten kierunek mogą zatrudnić się w organach administracji państwowej na stanowisku urzędników, inspektorów ochrony radiologicznej, doradców w sprawie technologii jądrowych czy autorów programów wspierających politykę energetyczną Polski. Najzdolniejsi po odbyciu zagranicznych praktyk znajdą pracę w przedsiębiorstwach związanych z przemysłem jądrowym lub instytucjach naukowych, prowadzących działalność badawczą z dziedziny chemii jądrowej. Najzdolniejsi studenci mogą liczyć na angaż w zagranicznych instytucjach w kraju lub poza jego granicami.

Podobne wpisy