Soldering Electronic Circuit Board

Mechatronika

Mechatronika to dziedzina inżynierii stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, służąca projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Kierunek ten kształci wykwalifikowanych inżynierów mechaników pracujących przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji urządzeń mechatronicznych, szczególnie specjalizujących się w technikach komputerowych w mechatronice, mechatronice w pojazdach oraz mechatronice w napędach maszyn. Nie da się ukryć, że jest kierunek jest niezwykle wymagający. Dlaczego warto go wybrać?

W trakcie studiów:

Od studentów oczekuje się myślenie systemowego umiejętności łączenia abstrakcji z realnym stanem rzeczy, formułowania i rozwiązywania problemy. Na rynku pracy odnotowuje się duży popyt na fachowców z tej dziedziny. W takcie studiów przyszły mechatronik uczy się twórczej pracy w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji specjalistycznych urządzeń mechatronicznych, kierowania i rozwijania produkcji w zakładach przemysłowych, zarządzania procesami technologicznymi, prowadzenia badań w jednostkach naukowo-badawczych. Zdobywa cenną wiedzę programistyczną, dotyczącą praktycznego tworzenia systemów mechatronicznych, w tym systemów inteligentnych. Szczególny nacisk kładzie się na przekazywanie wiedzy w zakresie sensorów i aktuatorów, systemów mechatronicznych w AGD, elastycznych systemów mechatronicznych, mechatroniki w ekologii przemysłowej, systemów elektronicznych w mechatronice, mechatroniki pojazdowej, biosystemów, analizy i transmisji danych w mechatronice oraz mikrosystemów elektronicznych stosowanych w mechatronice.

Gdzie studiować mechatronikę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek mechatronika?

Po studiach:

Mechatronika daje studentom wszechstronne wykształcenie. Absolwenci potrafią myśleć systemowo, łączyć abstrakcję z realnym stanem rzeczy, formułować i rozwiązywać problemy. Na rynku pracy odnotowuje się duży popyt na fachowców z tej dziedziny.

Najczęściej znajdują pracę w:

  • przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne – elektromaszynowym, sprzętu gospodarstwa domowego, motoryzacyjnym, lotniczym,
  • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • przemyśle oraz innych placówkach eksploatujących i serwisujących (stacje serwisowe i diagnostyczne) układy mechatroniczne, maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane.
  • placówkach służby zdrowia przy eksploatacji urządzeń medycznych i aparatury diagnostycznej,
  • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu budowy i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Podobne wpisy