law of conservation of momentum in a visual model

Fizyka

Fizyka wyjaśnia najbardziej fundamentalne procesy zachodzące w przyrodzie. Bez fizyki nie powstałyby wszystkie osiągnięcia nowoczesnej technologii. Naukowcy zajmujący się tą dziedziną badają właściwości i przemiany materii i energii oraz oddziaływanie między nimi. Studiowanie Fizyki pozwala zrozumieć strukturę otaczającego nas świata i praw nim rządzących. Jest zajmować się najistotniejszymi problemami świata, a nawet galaktyki? Jeśli tak, to wybierz się na studia fizyczne! Aby dowiedzieć się więcej na temat fizyki, zapraszamy do dalszej lektury!

Co robi fizyk na studiach?

Studenci kierunku Fizyka zdobywają wiedzę specjalistyczną i umiejętności praktyczne z podstaw fizyki, elektroniki, fizyki atomowej, fizyki jądrowej, mechaniki klasycznej i relatywistycznej, astronomii i podstaw informatyki, mechaniki kwantowej, fizyki statystycznej, fizyki fazy skondensowanej, elektrodynamiki oraz analizy matematycznej i algebry z geometrią.

Gdzie studiować fizykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek fizyka?

Gdzie pracują fizycy?

Absolwenci Fizyki zatrudniani są na przykład:

  • jako pracownicy w laboratoriach badawczych, badawczo-rozwojowych i diagnostycznych,
  • w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej,
  • jako specjaliści w branży elektronicznej,
  • w specjalistycznych jednostkach służby zdrowia,
  • w instytucjach finansowych i w innych, w których wymagane są wysokie kwalifikacje związane z obsługą komputerów.

Podobne wpisy