Row of four transparent flasks containing green lab-grown soy sprouts in lab

Biochemia

Biochemia to dziedzina nauki zajmująca się procesami chemicznymi zachodzącymi w organizmach żywych: syntezą oraz rozkładem związków organicznych, przemianami energetycznymi, przekazywaniem informacji genetycznej. Biochemia to unikatowy w skali kraju kierunek przeznaczony dla osób lubiących przedmioty przyrodnicze: chemię i biologię, ale także fizykę i matematykę. Jeśli z żaden z tych przedmiotów nie jest Ci straszny, a przyszłości chciałbyś zostać inżynierem, to być może biochemia to właśnie kierunek dla Ciebie? Zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

matematyka, fizyka, statystyka, chemia organiczna i nieorganiczna, biofizyka, fizjologia roślin i zwierząt, biochemia i genetyka molekularna mikroorganizmów, biochemia fizyczna i strukturalna, biochemia analityczna i stosowana, biochemia i genetyka molekularna roślin, biochemia komórki, biochemia człowieka, genetyka molekularna i inżynieria genetyczna, chemia biomolekuł;

Gdzie studiować biochemię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek biochemia?

Po studiach:

Po ukończeniu studiów absolwent może podjąć pracę w:

  • laboratoriach badawczych i diagnostycznych,
  • ochronie środowiska oraz placówkach naukowych prowadzących badania podstawowe,
  • w przemyśle biotechnologicznym i przemysłach pokrewnych,
  • medycynie.

Podobne wpisy