Aerial view of the combine harvester agriculture machine working on ripe wheat field.

Rolnictwo

Rolnictwo jest jedną z form działalności gospodarczej człowieka mającą na celu dostarczenie żywności oraz surowców dla przemysłu. Składa się z dwóch działów produkcji: roślinnej i zwierzęcej. Studia na kierunku Rolnictwo mają na celu wykształcić specjalistów w dziedzinie produkcji rolnej z zastosowaniem nowoczesnych technologii i zasad ekologii oraz zrównoważonego rozwoju. Kandydat, który planuje podjąć studia na kierunku Rolnictwo powinien wykazywać zainteresowania z zakresu przedmiotów biologicznych, ekonomicznych, jak i technicznych. Zainteresowany?

Co rolnik musi wiedzieć

Na kierunku Rolnictwo kształci się specjalistów, którzy dysponować będą szeroką wiedzą rolniczą, biologiczno-chemiczną, znajomością metod analizy ekonomicznej, umiejętnością organizacji produkcji i zarządzania w agro-biznesie, a przede wszystkim nowoczesną wiedzą technologiczną z zakresu produkcji rolniczej, zwłaszcza produkcji roślinnej. Absolwenci będą mieli też dobre rozeznanie w zakresie problematyki ekologicznej związanej z funkcjonowaniem infrastruktury rolniczej.

Gdzie studiować rolnictwo?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek rolnictwo?

Po co komu studia rolnicze?

Studia na tym kierunku przygotowują do prowadzenia dużych gospodarstw rolnych.

Absolwenci często pracują w:

  • specjalistycznych gospodarstwach rolnych,
  • administracji rolnej, usługach i doradztwie rolniczym,
  • administracji rządowej i samorządowej,
  • firmach zajmujących się skupem i obrotem produktów roślinnych,
  • doradztwie rolniczym,
  • instytucjach naukowo-badawczych.

Podobne wpisy