Renewable energy generation

Technologie energii odnawialnej

Na kierunku Technologie energii odnawialnej słuchacz nauczy się wykorzystania ciepła i energii pochodzących ze źródeł odnawialnych. Jest to nowoczesny oraz efektywny sposób pozyskiwania energii i jednocześnie ochrony środowiska. Jedną z metod, jakie przyswoją sobie słuchacze tego kierunku, ograniczających zużycie tradycyjnych nośników energii oraz zmniejszających emisję szkodliwych substancji do otoczenia, jest pozyskiwanie energii za pomocą pomp ciepła ze źródeł takich jak powietrze, grunt, woda. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Przedmioty wykładane na kierunku Technologie energii odnawialnej to m.in.:

 • organizacja i ekonomika pro­dukcji,
 • ochrona środowiska,
 • hydrologia i geologia,
 • grafika inżynierska,
 • mechanika płynów,
 • mechanika techniczna i wytrzymałość materiałów,
 • termodynamika techniczna,
 • produkcja rolnicza i leśna,
 • automatyka,
 • gospodarka energetyczna,
 • gospodarka wodna i ochrona wód,
 • inży­nieria elektryczna,
 • komputerowe wspomaganie projek­towania,
 • maszynoznawstwo,
 • meteorologia i klimatologia,
 • rachunek kosztów,
 • budownictwo ogólne,
 • audyt energe­tyczny budynków,
 • gospodarka odpadami i ściekami,
 • sieci i instalacje sanitarne,
 • energetyka słoneczna,
 • energety­ka wiatrowa,
 • instalacje geotermiczne,
 • mała energetyka wodna,
 • produkcja i przetwórstwo biomasy,
 • infrastruktura energetyczna obszarów wiejskich,
 • zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,
 • metody prognozowania,
 • technologie energooszczędne w budownictwie

Gdzie studiować technologie energii odnawialnej?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek technologie energii odnawialnej?

Po studiach:

Absolwent kierunku Technologie energii odnawialnej jest przygotowany do pozyskiwania, produkcji i przetwarzania energii ze źródeł odnawialnych oraz eksploatacji urządzeń wykorzystujących te źródła energii. Absolwent jest także przygotowany do podjęcia zatrudnienia w administracji rządowej i samorządowej oraz doradztwie na stanowiskach związanych z zagadnieniami energetycznymi. Posiada wiedzę, która pozwala na ubieganie się o uprawnienia w zakresie wykonywania audytów energetycznych.

Podobne wpisy