Architecture

Architektura

Jeżeli interesuje Cię sztuka i umiejętność kształtowania przestrzeni dla potrzeb człowieka to wybierz studia na kierunku Architektura. Działalność architekta obejmuje szeroki zakres – od projektowania mebli i wnętrz, poprzez obiekty architektoniczne i ich zespoły, do wielkich form urbanistycznych i krajobrazowych. Studia poruszają zagadnienia związane z ochroną zabytków architektury i urbanistyki i prowadzenia prac konserwatorskich. Szczególnym przesłaniem w procesie kształcenia jest rozbudzanie wrażliwości studentów na potrzebę dbałości o ład przestrzenny.

Czego nauczysz się na Architekturze

Studia na Architekturze zapewniają absolwentom niezbędną wiedzę i umiejętności w dziedzinie projektowania, w powiązaniu ze współczesnymi wymaganiami technicznymi, z uwzględnieniem potrzeb funkcjonalnych i zdrowotnych użytkowników oraz równowagi ekologicznej. Zapewniają też znajomość uwarunkowań artystycznych, kulturowych, intelektualnych, historycznych, społecznych, ekonomicznych i środowiskowych.

W programie nauczania na kierunku Architektura dominują zespoły kursów projektowania architektonicznego i urbanistycznego. Program kształcenia obejmuje także przedmioty inżynierskie, kursy humanistyczne oraz obszerny blok przedmiotów plastycznych.

Przedmiotami z którymi zetkniesz się na Architekturze będzie matematyka, geometria wykreślna, fizyka budowli, mechanika budowli, podstawy projektowania architektonicznego, projektowanie urbanistyczne, historia architektury i urbanistyki, budownictwo ogólne i materiałoznawstwo, konstrukcje budowlane, instalacje budowlane, techniki plastyczne, ekonomika procesu inwestycyjnego, organizacja procesu inwestycyjnego, prawo budowlane, etyka zawodu architekta i ochrona własności intelektualnej, projektowanie architektoniczne, projektowanie urbanistyczne, ochrona zabytków, planowanie przestrzenne i regionalne.

Gdzie studiować architekturę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek architektura?

Kariera architekta

Absolwenci kierunku Architektura mogą znaleźć zatrudnienie w biurach i pracowniach projektowych, architektonicznych i urbanistycznych, jednostkach administracji samorządowej i państwowej, jednostkach zajmujących się doradztwem budowlanym.

Zobacz także