Creative business team having a meeting

Komunikacja promocyjna i kryzysowa

We współczesnym świecie narastają konflikty interesów między podmiotami działającymi w sferze publicznej, dlatego studenci kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa uczyć się będą ich rozwiązywania poprzez działania negocjacyjne między rządami a społeczeństwem, między grupami społecznymi i grupami interesów, ale też konfliktów i zatargów ujawniających się w indywidualnych protestach, wreszcie negocjowania w sytuacjach zagrożenia życia. Są to studia o charakterze interdyscyplinarnym, dlatego od kandydatów wymaga się wszechstronnych zainteresowań.

W trakcie studiów:

Studia na Komunikacji promocyjnej i kryzysowej kształcą umiejętność prowadzenia i kształtowania poprawnych stosunków między podmiotami funkcjonującymi w sferze publicznej poprzez dobrze zaplanowaną komunikację społeczną.

Gdzie studiować kierunek komunikacja promocyjna i kryzysowa?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek komunikacja promocyjna i kryzysowa sprawdź kategorie Marketing i public relations oraz Studia ekonomiczno-biznesowe.

Po studiach:

Absolwenci kierunku Komunikacja promocyjna i kryzysowa podejmują pracę jako: rzecznicy prasowi firm i organizacji, rzecznicy funkcjonujący w strukturach władzy państwowej, specjaliści od promocji w strukturach samorządowych, specjaliści od reklamy i promocji w agencjach reklamowych, agencjach public relations i działach promocji firm, negocjatorzy kryzysowi, menedżerowie programów kryzysowych, koordynatorzy działań kryzysowych w jednostkach organizacji różnego szczebla, pracownicy ośrodków interwencji kryzysowej, mediatorzy w sytuacjach kryzysowych, dziennikarze i specjaliści w działach reklamy mediów, specjaliści od planowania mediów w agencjach i działach promocji firm i organizacji, doradcy do spraw promocji.

Podobne wpisy