Business woman working in finance and accounting Analyze financial budget with calculator in the

Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia

Student będzie uczył się samodzielnego rozwiązywania relatywnie prostych problemów zawodowych, ale jednocześnie pozna zasady pracy zespołowej. Będzie umiał praktycznie posługiwać się arkuszami kalkulacyjnymi, prowadzić księgi rachunkowe oraz w pełni wykorzystywać podstawowe programy używane w pracy biurowej. Słuchacz w optymalny sposób będzie potrafił połączyć różne rozwiązania w sferze monitorowania kosztów, czy zarządzania ryzykiem. Profil kształcenia daje możliwość interdyscyplinarnego przygotowania absolwenta do podjęcia działalności zawodowej.

W trakcie studiów:

W toku studiów na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia przewidziano m.in. takie przedmioty, jak:

 • Makroekonomia
 • Prawo pracy
 • Statystyka
 • Rachunkowość finansowa
 • Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa
 • Bankowość
 • Rynek finansowy
 • Informatyka
 • Podstawy rachunkowości
 • Matematyka finansowa
 • Prawo cywilne i handlowe.

Gdzie studiować kierunek finanse, rachunkowość i ubezpieczenia?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek finanse, rachunkowość i ubezpieczenia?

Po studiach:

Absolwenci studiów na kierunku Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia są przygotowani do pracy:

 • w przedsiębiorstwach oraz instytucjach finansowych na stanowiskach dyrektorów finansowych i głównych księgowych,
 • na stanowisku analityków finansowych, doradców podatkowych, finansowych i inwestycyjnych,
 • na własny rachunek,
 • w firmach audytorskich i biurach konsultingowych,
 • w agencjach ubezpieczeniowych.

Podobne wpisy