safety

Zarządzanie kryzysowe

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

koordynacja, zarządzanie i kierowanie w sytuacji kryzysu wewnętrznego na szczeblu krajowym, wojewódzkim i powiatowym; organizacyjne i prawne aspekty działań w warunkach awarii technicznych i katastrof naturalnych; organizacja i bezpieczeństwo imprez i zgromadzeń publicznych, elementy polityki bezpieczeństwa państwa; metody zarzadzania; obrona cywilna; planowanie cywilne; podstawy prawne zarzadzania kryzysowego; rozpoznanie i prognozowanie zagrożeń, konflikty społeczne; komunikacja społeczna; organizacja i funkcjonowanie centrum zarządzania kryzysowego; organizacja pomocy humanitarnej; podstawy ratownictwa; Systemy informatyczne w zarządzaniu kryzysowym; zabezpieczenie logistyczne akcji ratunkowych; zarządzanie bezpieczeństwem; zarządzanie ryzykiem

Gdzie studiować zarządzanie kryzysowe?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zarządzanie kryzysowe?

Po studiach:

Absolwenci pracują jako:

  • kadra zarządzająca bezpieczeństwem państwa w sytuacjach kryzysowych na różnych szczeblach administracji państwowej i samorządowej;
  • specjaliści pracujący w instytucjach i podmiotach zajmujących się bezpieczeństwem państwa;
  • organizatorzy imprez pod kątem bezpieczeństwa i zapobiegania sytuacji kryzysowej.

Podobne wpisy