Real estate property concept

Zarządzanie nieruchomościami

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

mikroekonomia, makroekonomia, matematyka, statystyka, ekonometria, informatyka, podstawy zarządzania, finanse i bankowość, rachunkowość, międzynarodowe stosunki gospodarcze, prawo pracy, prawo rzeczowe i budowlane, podstawy budownictwa, ubezpieczenia nieruchomości, zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi, rynek nieruchomości, finanse publiczne, zamówienia publiczne, etyka zawodowa i standardy zawodowe, organizacja zarządzania nieruchomościami, doradztwo w zakresie zarządzania nieruchomościami, umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, umowy najmu i dzierżawy nieruchomości, wycena nieruchomości, ekonomika nieruchomości, gospodarka przestrzenna;

Gdzie studiować zarządzanie nieruchomościami?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zarządzanie nieruchomościami?

Po studiach:

Dla studenta zarządzania nieruchomościami otwierają się następujące perspektywy zawodowe:

  • zarządca/agent nieruchomości
  • pośrednik w obrocie nieruchomościami
  • rzeczoznawca majątkowy
  • specjalista ds. nabywania nieruchomości
  • doradca handlowy.

Podobne wpisy