Product quality control officer in fruit juice production line

Zarządzanie jakością

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

podstawy zarządzania, jakość wyrobów i usług, standaryzacja jakości w UE, standardy w ocenie jakości wyrobów, znaki jakości, narzędzia i techniki zarządzania jakością, badania satysfakcji klienta, procesy systemowe i ich skuteczność, zmienność procesów, podstawy statystycznej analizy procesów, zarządzanie jakością wg ISO 9001, praktyczne aspekty wdrażania ISO 9001,  zarządzanie środowiskowe i odpowiedzialnością społeczną, zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, zarządzanie bezpieczeństwem informacji, zarządzanie ryzykiem w zintegrowanych systemach zarządzania, audytowanie zintegrowanych systemów zarządzania, zarządzanie zasobami ludzkimi, różnicowanie wyrobów przez jakość, koszty jakości, ekonomiczne i prawne aspekty jakości, międzynarodowe standardy dotyczące znormalizowanych systemów zarządzania, wspomagania informatycznego, mikro i makroekonomia.

Gdzie studiować zarządzanie jakością?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zarządzanie jakością?

Po studiach:

Absolwenci są przygotowani do:

  • samodzielnego kreowanie i wdrażania rozwiązań w zakresie znormalizowanych systemów jakościowych w organizacjach produkcyjnych i usługowych,
  • kierowania pracami w zakresie systemowego zarządzania jakością.

Podobne wpisy