Modern hospital room

Zarządzanie i marketing w służbie zdrowia

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

istota i metody zarządzania, zmiany w opiece zdrowotnej, strategie rozwoju zakładów opieki zdrowotnej, strategie marketingowe zakładów opieki zdrowotnej, rynek usług medycznych w Polsce, zarządzanie zasobami ludzkimi, public relations jako strategia komunikowania.

Gdzie studiować zarządzanie i marketing w służbie zdrowia?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zarządzanie i marketing w służbie zdrowia?

Po studiach:

Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach ochrony zdrowia, szpitalach, instytucjach opieki zdrowotnej, przychodniach, zarówno publicznych, jak i niepublicznych oraz podejmowania własnej działalności gospodarczej w sektorze usług medycznych.

Podobne wpisy