African journalist at work

Public relations i dziennikarstwo

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

wstęp do nauki o państwie i prawie, teoria polityki, historia myśli politycznej współczesna myśl polityczna, systemy polityczne, system polityczny Rzeczpospolitej Polskiej, partie polityczne i systemy partyjne, samorząd i polityka lokalna, marketing polityczny, polityka społeczna i gospodarcza, stosunki międzynarodowe, integracja europejska, wstęp do statystyki i demografii, administracja publiczna, podstawy organizacji i zarządzania, prawa mediów, nauka Kościoła o mediach i dziennikarstwie, misja i etyka dziennikarza i pracownika mass mediów, systemy medialne w Polsce i na świecie, poprawność i kultura języka, źródła informacji dla dziennikarza, kreacja wizerunku i styl bycia pracownika mass mediów, biuro rzecznika prasowego i zasady współpracy z mediami, public relations i kształtowanie opinii publicznej, gatunki prasowe i dziennikarski warsztat językowy, retoryka i erystyka, agencje prasowe i praca z serwisem agencyjnym, dziennikarstwo internetowe, archiwum prasowe i wydawnicze;

Gdzie studiować kierunek public relations i dziennikarstwo?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek public relations i dziennikarstwo, sprawdź kategorie Marketing i public relations oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna.

Po studiach:

Absolwent jest wykwalifikowany w zakresie promowania i negocjowania oraz wyróżnia się wysoką kulturą językową i społeczną; może zatem rozpocząć karierę zawodową jako:

  • specjalista ds. kreowania wizerunku i psychologii komunikacji między podmiotami
  • rzecznik prasowy
  • specjalista z zakresu Media Relations
  • organizator wydarzeń medialnych
  • doradca w zakresie tworzenia i realizowania strategii sponsoringowej i lobbingowej
  • dziennikarz i publicysta.

Podobne wpisy