office building exterior
|

Gospodarka i administracja publiczna

Gospodarka i administracja publiczna to kierunek, który kształci ekonomistów dla szeroko rozumianego sektora publicznego. Unikalny program kształcenia umożliwia zdobycie wiedzy o mechanizmach funkcjonowania instytucji publicznych, niezbędnej dla kariery tak w administracji, jak i biznesie. Studenci tego kierunku pogłębiają wiedzę na temat gospodarki publicznej, zarządzania publicznego i administracji publicznej. Program studiów został opracowany w taki sposób, aby absolwenci poradzili sobie w pracy na każdym stanowisku z zakresu administracji.

W takcie studiów:

Obok specjalistycznych przedmiotów z zakresu ekonomii, prawa i zarządzania, program studiów przewiduje znaczącą liczbę zajęć z przedmiotów kształcenia podstawowego i ogólnego, w tym języków obcych. Studenci zdobywają wiedzę na temat gospodarki samorządu terytorialnego, administracji samorządowej, analizy ekonomicznej w podmiotach sektora publicznego, a także procedur aplikacyjnych projektów realizowanych w ramach polityki regionalnej Unii Europejskiej.

Gdzie studiować gospodarkę i administrację publiczną?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek gospodarka i administracja publiczna, sprawdź kategorie Administracja i samorządność, Prawo i administracja oraz Ekonomia.

Po studiach:

Absolwent znajdzie pracę w podmiotach gospodarczych sektora publicznego, administracji rządowej i samorządowej, administracji specjalnej (urzędy: pracy, statystyczne, skarbowe), pracowniach urbanistycznych, firmach konsultingowych, regionalnych agencjach rozwoju, instytucjach obsługi finansowej podmiotów komunalnych.

Podobne wpisy