Copyright Symbol
||

Zarządzanie własnością intelektualną

W trakcie studiów:

Program studiów zawiera zarówno przedmioty z zakresu prawa własności intelektualnej (np. prawo autorskie, patentowe, znaków towarowych), jak i przedmioty z zakresu zarządzania (np. ekonomia innowacji, zarządzanie projektem innowacyjnym, tworzenie i działalność firm spin-off). Dodatkowo, student zdobywa wiedzę w zakresie takich przedmiotów jak: makro- i mikroekonomia, strategie przedsiębiorstw i statystyka.

Gdzie studiować zarządzanie własnością intelektualną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zarządzanie własnością intelektualną?

Po studiach:

Absolwent dysponuje zarówno wiedzą z zakresu nauk prawnych dotyczącą ochrony praw własności intelektualnej, jak i wiedzą z zakresu nauk o zarządzaniu, dotyczącą zarządzania tymi prawami. Absolwent identyfikuje i rozróżnia podstawowe dobra niematerialne objęte ochroną prawami własności intelektualnej, zna zasady uzyskiwania tych praw w odpowiednich procedurach rynkowego obrotu nimi, możliwości poszukiwania ochrony przed odpowiednimi organami w razie ewentualnych naruszeń.

Podobne wpisy