Business/Finance

Administracja skarbowa

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

korpus służby cywilnej, przeciwdziałanie wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, rachunkowość budżetowa, postępowanie podatkowe i kontrole podatkowe prowadzone przez organy podatkowe a postępowanie kontrolne prowadzone przez organy kontroli skarbowej, administracja skarbowa, gospodarka finansowa jednostek samorządu terytorialnego, dyscyplina finansów publicznych, finanse lokalne, administracja i kontrola finansowa, finanse regionalne, finanse samorządu terytorialnego w UE, prawo podatkowe, prawo dewizowe, prawo celne, prawo karne skarbowe, rachunkowość finansowa, sprawozdawczość finansowa;

Gdzie studiować administracje skarbową?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek administracja skarbowa?

Po studiach:

Absolwent wykwalifikowany jest do pracy w następujących organach finansów publicznych i doradczych:

  • urzędy skarbowe
  • izby skarbowe
  • urzędy kontroli skarbowej
  • urzędach celnych
  • doradztwo podatkowe.

Podobne wpisy