geographical feature rift valley, Tanzania

Geoanalityka

Student kierunku Geoanalityka posiądzie wiedzę z zakresu nauk geograficznych oraz pokrewnych dyscyplin naukowych niezbędną do zrozumienia podstawowych zjawisk i procesów przyrodniczych oraz uzyska wiedzę z zakresu matematyki, statystyki i informatyki na poziomie pozwalającym na opisywanie i interpretowanie zjawisk i procesów przyrodniczych i gospodarczych. Są to studia dla osób, które chciałby opanować umiejętności umożliwiające tłumaczenie zjawisk zachodzących w przyrodzie. Gdzie absolwenci znajdują pracę i czy są to studia przyszłościowe?

W trakcie studiów:

Studiując Geoanalitykę zetkniecie się z m.in. z elementami geologii, ochrony środowiska, hydrologii. Będziecie brać udział w wielu badaniach zebranych próbek wód, skał oraz substancji organicznych i nauczycie się je analizować i dostosowywać ich wyniki do baz danych.

Gdzie studiować geoanalitykę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek geoanalityka?

Po studiach:

Po ukończeniu Geoanalityki można znaleźć pracę w wydawnictwach branżowych, wykonywać ekspertyzy na potrzeby gospodarki i społeczeństwa w dziedzinie podstawowych nauk o Ziemi. Można również podjąć pracę w instytucjach zajmujących się ochroną środowiska.

Podobne wpisy