cropped image of electrician checking electrical box with multimetr in corridor

Elektrotechnika

Studenci Elektrotechniki uczą się jak rozwiązać problemy związanymi z wytwarzaniem, rozdziałem, przesyłem oraz przetwarzaniem i użytkowaniem energii elektrycznej. Ze względu na wymagania nowoczesnej techniki i technologii, stosowanej w energetyce i przemyśle, studia kierunkowe uzupełnione są wiedzą z zakresu elektroniki i techniki mikroprocesorowej, informatyki oraz technik zarządzania i marketingu. Czego nauczysz się na tym kierunku? Między innymi komputerowego projektowania oraz zarządzania sieciami i instalacjami, a także opracowywania zabezpieczeń.

W trakcie studiów:

Przedmioty: matematyka, fizyka, chemia, urządzenia elektryczne, napęd elektryczny, automatyka i regulacja automatyczna, mechanika i mechatronika, technika wysokich napięć, wybrane zagadnienia teorii obwodów, elektromechaniczne systemy napędowe, pomiary elektryczne wielkości nieelektrycznych, zakłócenia w układach elektroenergetycznych, metody numeryczne w technice.

Gdzie studiować elektrotechnikę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek elektrotechnika?

Po studiach:

Studenci po kierunku Elektrotechnika znajdą pracę w:

  • zakładach świadczących usługi diagnostyczne dla elektroenergetyki,
  • elektrowniach i elektrociepłowniach,
  • zakładach związanych z elektroenergetycznymi sieciami przesyłowymi, przedsiębiorstwami projektowymi,
  • biurach usługowo-handlowymi oferujących instalacje, aparaturę i urządzenia elektryczne,
  • zakładach energetycznych.

Podobne wpisy