scientist working to research in agriculture green plant at biology science laboratory greenhouse

Biologia

Biologia to gałąź nauki, która zajmuje się badaniem różnorodności życia. Nauka ta opiera się na charakterystyce, klasyfikacji oraz zachowaniu organizmów żywych, a także powstawaniem nowych gatunków, zależnościami pomiędzy nimi i środowiskiem naturalnym. Maturzyści starający się o przyjęcie na ten kierunek powinni oprócz biologii,  interesować się również naukami przyrodniczymi oraz najnowszymi odkryciami z zakresu biologii, ale także wiedzą z chemii, fizyki i matematyki. Biologię możesz studiować na uniwersytetach ogólnych oraz przyrodniczych.

Studia na kierunku Biologia

Studia na kierunku Biologia przygotowują się do pracy w laboratoriach badawczych, kontrolnych i diagnostycznych w zakresie wykonywania podstawowej analityki oraz wykorzystujących materiał biologiczny w: przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody oraz szkolnictwie. Rozwój nauk biologicznych ma ścisły związek z postępem w naukach zajmujących się produkcją i hodowlą roślin lub zwierząt, biologią mikroorganizmów, odpornością organizmów na choroby oraz ochroną środowiska przyrodniczego.

Program studiów obejmuje przedmioty z następujących dyscyplin naukowych: anatomia człowieka, biochemia, biofizyka, biogeografia, biologia komórki, biologia rozwoju, botanika ogólna i systematyczna, chemia, ekologia ogólna, fizjologia roślin, fizjologia zwierząt i człowieka, genetyka ogólna i populacyjna, hydrobiologia, mechanizmy ewolucji, metody matematyczne w biologii, mikrobiologia ogólna i środowiskowa, ochrona przyrody, zoologia.

Gdzie studiować biologię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek biologia?

Gdzie praca dla biologa

Absolwenci studiów otrzymują pracę jako:

  • nauczyciele biologii po ukończeniu specjalności nauczycielskiej,
  • specjaliści w ośrodkach badawczych, pracowniach, laboratoriach,
  • członkowie zespołów lub samodzielni specjaliści wykonujący ekspertyzy na zlecenie administracji państwowej, samorządowej, firm,
  • specjaliści w placówkach typu ogrody botaniczne, zoologiczne itp.,
  • specjaliści do obsługi aparatury badawczej.

Podobne wpisy