Cute little boy at speech therapist office

Logopedia ogólna i kliniczna

Na kierunku Logopedia ogólna i kliniczna słuchacz posiądzie wiedzę w zakresie pedagogiki i dydaktyki wczesnoszkolnej oraz uzyska umiejętności w zakresie podstawowych metod i technik badań logopedycznych, przede wszystkim badań przesiewowych wśród dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, których celem jest wskazanie dzieci z wadami wymowy. Będzie również potrafił opisywać i kwalifikować wady wymowy, usprawniać narządy artykulacyjne i usuwać wady wymowy. Po studiach będziesz mógł prowadzić indywidualne terapie z dziećmi oraz dorosłymi.

W trakcie studiów:

W toku studiów na Logopedii ogólnej i klinicznej są m.in. takie przedmioty, jak:

 • Elementy prawa medycznego i oświatowego
 • Funkcjonalny opis języka
 • Psychologia rozwoju dziecka
 • Dykcja i autokorekcja
 • Pedagogika specjalna
 • Emisja głosu
 • Logorytmika
 • Kwalifikowana pierwsza pomoc
 • Pediatria
 • Ortodoncja
 • Funkcjonalny opis języka
 • Kultura języka z elementami leksykologii
 • Psycholingwistyka
 • Rozwój mowy dziecka

Gdzie studiować logopedię ogólną i kliniczną?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek logopedia ogólna i kliniczna sprawdź kategorie Logopedia medyczna i audiologia oraz Logopedia.

Po studiach:

Absolwent Logopedii ogólnej i klinicznej może pracować:

 • w przedszkolach i szkołach podstawowych powszechnych jako logopeda,
 • w przedszkolach i szkołach podstawowych integracyjnych jako logopeda
 • w szkołach podstawowych powszechnych (I poziom, nauczanie początkowe,
  klasy I-III) jako nauczyciel,
 • w szkołach podstawowych integracyjnych (I poziom, nauczanie początkowe, klasy I-III) jako nauczyciel,
 • w służbie zdrowia.

Podobne wpisy