GMO modificated food

Bioinżynieria żywności i środowiska wodnego

Studia międzykierunkowe, które łączą w sobie dwa kierunki: Rybactwo oraz Technologia żywności i Żywienie człowieka. Ze względu na interdyscyplinarny charakter tych studiów, kandydat powinien posiadać zdolności w różnych dziedzinach wiedzy. Czy to przyszłościowy kierunek studiów? Gdzie pracują absolwenci i jakie zajmują stanowiska? Czy studia są trudne? Czego się na nich nauczę? Czy więcej odbywa się wykładów, zajęć terenowych czy ćwiczeń laboratoryjnych? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziesz w dalszej części artykułu. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

podstawy biotechnologii, podstawy genetyki, toksykologia żywności i środowiska wodnego, mikrobiologia środowiska wodnego, enzymologia, analiza i ocena jakości żywności, podstawy dietetyki i zasady racjonalnego żywienia, biologia komórki, genetyka, technologia zamkniętych obiegów wody i ścieków, bioinżynieria rozrodu ryb, bioinżynieria produktów ubocznych, diagnostyka molekularna;

Gdzie studiować bioinżynierię żywności i środowiska wodnego?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek bioinżynieria żywności i środowiska wodnego?

Po studiach:

Absolwenci po zakończeniu studiów:

  • są specjalistami z zakresu produkcji żywności z zastosowaniem metod biochemicznych i mikrobiologicznych,
  • posiadają wiedzę z zakresu podstaw nauk technologicznych, przyrodniczych, technicznych, żywieniowych oraz o środowisku wodnym,
  • umieją przeprowadzić badania eksploatacyjne, pomiary diagnostyczne oraz kontrolę jakości stosowanych technologii i urządzeń.
  • posiadają umiejętności w zakresie projektowania, rozwoju i wytwarzania nowych produktów żywnościowych,
  • znają metody hodowli, modelowania i przetwarzania produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzenia wodnego,
  • znają zasoby, ocenę jakości oraz zasady ochrony wód z uwzględnieniem metod ich odnowy poprzez rekultywację i biomanipulację,
  • potrafią przeprowadzić ekonomiczną kalkulację produkcji oraz wykazywać znajomość zagadnień z zakresu organizacji i ekonomiki produkcji.

Podobne wpisy