People in the big library

Międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne

Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne to propozycja dla osób, które mają szeroki krąg zainteresowań humanistycznych, bujną wyobraźnie, są ciekawe świata i nie boją się wyzwań. Są to interdyscyplinarne studia, które pozwalają każdemu studentowi indywidualnie zaprojektować program swoich studiów. Studenci wybierają interesujące ich przedmioty z programów kierunków humanistycznych. Dobrymi kandydatami na MISH są osoby, które nie widzą możliwości zaspokojenia swej ciekawości poznawczej w ramach jednego tradycyjnego kierunku studiów.

Kilka kierunków w jednym

Na pewno nie są to studia dla osób niezdecydowanych i mających problem z wyborem kierunku. Dobry student MISH to osoba świadoma swoich możliwości i zainteresowań. Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne umożliwiają studentom studiowanie na kilku kierunkach jednocześnie. Dokładne wymogi procedowania są określane osobno przez każdą uczelnię. Istotą tego trybu studiów jest elastyczny, ustalany indywidualnie dla każdego studenta plan nauczania. Student realizuje minimum programowe z kierunku wybranego jako wiodący (z którego będzie się pisać pracę magisterską), ale korzysta również z oferty poszczególnych przedmiotów lub wykładów wszystkich jednostek uczelnianych włączonych w projekt MISH. Możesz wybierać wśród zajęć na wielu wydziałach (zależy od uczelni), na przykład: Wydział Filozofii, Socjologii, Wydział Historyczny, Wydział Neofilologii, Polonistyki, Psychologii, Pedagogiczny, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Nauk Ekonomicznych, Prawa i Administracji.

Gdzie studiować międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne?

Co po studiach?

MISH nie są studiami dla osób, które oczekują, że opuszczą mury uczelni z konkretnym zawodem w ręku. Absolwenci mogą się pochwalić szerokim wykształceniem, a doświadczenie badawczego i naukowego podejścia do studiów może być atutem w oczach pracodawców.

Dzięki uzyskanemu wszechstronnemu wykształceniu humanistycznemu poszerzonemu o specjalistyczną wiedzę wybranej indywidualnie dyscypliny absolwenci mają możliwość znalezienia pracy m.in. w wydawnictwach, mediach, instytucjach kulturalnych i placówkach dyplomatycznych. Mogą podjąć pracę naukową na uczelni bądź w innych instytucjach naukowych lub pracować w szkole, po odbyciu kursu pedagogicznego.

Podobne wpisy